Møte for skogsentreprenører i Agder

04.01.2019
skog trær.jpg

Velkommen til MEF-huset i Kristiansand 31. januar 2019 for sosialt og faglig påfyll. 

MEF avdeling skog inviterer til årets første møte for bransjen.

Program:

1700-1730: Gryterett
1730-1810: Nyheter fra AT Skog og Nortømmer
1810-1825: Pause
1825-1925: MEFs tilbud til skogsentreprenører inkl.:
- Er det smart å konkurrere kun på driftspris?
- Demo av kostnadskalkulatorer
- Lærlinger - hva kan OKAB bidra med?
1925-2000: Info fra Ponsse, Komatsu, John Deere, Danske Bank, SG Finans, Skogservice.

Kontaktperson: 

Bjørn Lauritzen
Fagsjef
Mobil: (+47) 907 37 626
Bjorn.Lauritzen@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte