Møte med Næringsdepartementet

03.12.2018
Møte med Magnus Thue 29.11.2018.jpg

MEF hadde 29. november møte med statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet. 

Departementet utarbeider nå en ny stortingsmelding for offentlige innkjøp, som skal foreligge rundt påsketider neste år. I tillegg har regjeringen varslet at den tar sikte på å legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019. MEF kom i møte med innspill til disse to pågående arbeidene.

En av sakene som ble tatt opp var verdien av å opprettholde et velfungerende offentlig anleggsmarked for små og mellomstore bedrifter. Ingen av de store byggherrene for MEFs bransjer er underlagt Næringsdepartementets kontroll. Det er derfor avgjørende at målsettinger og strategier som har som formål å øke tilgangen til det offentlige markedet for mindre bedrifter følges opp av samtlige departementer og underliggende etater.

MEF vil følge opp det videre arbeidet med ny stortingsmelding og strategi.

I tillegg til representanter fra MEFs administrasjon deltok Frode M. Nilsen, konserndirektør i Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte