Kurs i arbeidsvarsling håndbok N301

08.10.2018
veiskilt veimerking skilt.jpg

Dette er kurs 2 - for de som skal være ansvarshavende. Kurset arrangeres på Gardermoen 23. oktober. Kort påmeldingsfrist!

Kurset gir opplæring i skiltmyndigheterenes krav for de som påtar seg ansvar for arbeidsvarsling. 

Mål med kurset:

Deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok N301 i forhold til rollen som ansvarshavende.
 
Etter å ha deltatt på kurset skal du: 

  • Kunne utarbeide, godkjenne og kontrollere en arbeidsvarslingsplan.
  • Ha kunnskap om ulike typer sikring. 
  • Kjenne til lover og regler.

Tid og sted

23.10 - Gardermoen
22.11 - Bergen
26.11 - Kristiansand
28.11 -  Sandefjord

Les mer og meld deg på her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte