Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

08.10.2018
Sprengning borerigg vernebur Kjell Foss

Veilederen for borerigger produsert før 2015 er laget av partene i anleggsnæringen med innspill fra Arbeidstilsynet.

Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Berøring av roterende deler på mobile borerigger innebærer en betydelig ulykkesrisiko. Denne veilederen
er derfor ment å informere om hvilke sikringstiltak som er nødvendig, samt gjøre deg mer bevisst på
sikker bruk av borerigger for å unngå skader og ulykker.

Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Arbeidstilsynet, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, Regionale Verneombud i Bygge- og anleggsbransjen, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg og Maskingrossistenes Forening.

Veilederen skal bidra til at du som arbeidsgiver og/eller boreriggoperatør får nødvendig informasjon slik
at du eller andre i din nærhet ikke kommer til skade. Arbeidsgiver har ansvaret for å legge til rette, gi
opplæring og sørge for rutiner for å sikre at boreriggen er kontrollert og i orden. All anleggsvirksomhet er
forbundet med risiko. Uriktig bruk av borerigg kan være risikofylt og kan føre til ulykker.

Se vedlegget for å lese veilederen i sin helhet.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte