MEFs mann sentral i ny referansegruppe

14.09.2018
Finn Bangsund Ingress.jpg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en referansegruppe til ekspertutvalget som arbeider med å sikre byggkvalitet og seriøse og kvalifiserte aktører i byggenæringen. 

Regjeringen har oppnevnt et uavhengig ekspertutvalg  - Byggkvalitetutvalget - som skal vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet bidrar til å oppfylle mål om:

  • forsvarlig byggkvalitet
  • tydelig plassering av ansvar
  • kvalifiserte og seriøse aktører

Byggkvalitetutvalget skal blant annet vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres, forbedres eller om det finnes andre løsninger som er bedre egnet.

Departementet nå oppnevnt en referansegruppe til utvalget bestående av partene i bygg- og anleggsnæringen og interesseorganisasjoner. Disse representerer kommunene, kommunale byggesaksbehandlere, forbrukere og eiendomsaktører. Referansegruppen skal gi innspill til utvalget i dette arbeidet. 

MEF er med i gruppen

MEF har nå fått gjennomslag for å ha Finn N. Bangsund i referansegruppen for arbeidet med ny sentral godkjenning. Bangsund en en av de i Norge som har lengst og best kompetanse både på historikken bak ordningen og hva som ikke har fungert.

- Vi er glade og stolte over at MEF, med Finn, nå vil ha en sentral rolle i utarbeidingen av ordningen som skal tre i kraft etter 2020, sier Julie Brodtkorb. 

Les mer på regjeringen.no. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte