Søk på tunnelstudiet 2019

12.09.2018
Tunnel Bjørnegårdtunnelen. Foto Runar Daler.jpg

Studiet er et tilbud til ledere og personer som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tunneler. Søknadsfrist 30. oktober. 

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Tunnelstudiet skal bidra til økt samhandling mellom ulike tunnelfagmiljøer for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Studiet går over fem samlinger a tre dager, og i tillegg kommer jobbing med prosjektoppgaver mellom samlingene. 
Første samling blir i januar 2019 og siste samling i november 2019. 

Informasjon om kursinnhold, samlinger, søknadsfrister m.v. finner du vegvesen.no/tunnelstudiet

Les mer i vedleggene under. 


Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte