Lønnsoppgjøret for maskinentreprenører

11.09.2018
forhandlinger NAF og MEF 2018.jpg

Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF forhandlet 4. juni. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør og har en økonomisk ramme på 2,9 prosent.

Leder for MEFs forhandlingsutvalg Trond Hulleberg til høyre og leder for NAFs forhandlingsutvalg Steinar Rindhølen. 

Resultatet er som følger:

  • Det gis kr 1 i generelt tillegg per time.
  • Minstelønnen økes med kr 4, til kr 184,50 per arbeidet time gjeldende fra 1. mai 2018.
  • Ansiennitetstilleggene økes med kr 1 for 1 års ansiennitet, kr 2 for ansiennitet mellom 3 og 12 år og kr 3 for 16 års ansiennitet.
  • Innskuddsbasert tjenestepensjon økes fra 4% til 4,5% fra 1. mai 2018.


Nærmere detaljer gis i vedlagte protokoll nedenfor.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte