Kurs - Praktisk arbeidsrett

11.09.2018
MEF-skolen skole ingress.jpg

Kurset gir en innføring i de viktigste reglene du som arbeidsgiver må være kjent med, og gode tips og råd til hvordan du følger opp dine ansatte innenfor lovens rammer.

- Kurset Praktisk arbeidsrett er vel anvendt tid for de fleste og kan trygt anbefales, eller som brønnborerne sier «Godt innafor», sier Einar Østhassel.

Dette er et nytt kurs som er satt sammen av de to kursene "Jus i personalarbeid", og som nå kjøres som et endagskurs.

- På kurset legger vi vekt på de praktiske utfordringene entreprenørene møter i hverdagen i rollen som arbeidsgiver. Blant annet gjennomgås saksbehandlingsreglene og vilkårene for å kunne gå til oppsigelse. Kjennskap til disse reglene kan spare arbeidsgiver for belastende arbeidstvister og penger, forteller leder for juridisk avdeling i MEF, Thomas Kollerød. 

Les mer og meld deg på her. 

Noen av temaene som blir tatt opp på kurset er:

  • Oversikt over de sentrale lovene i arbeidsforhold
  • Ansettelsesprosesser
  • Arbeidsavtaler
  • Midlertidig ansettelse og vikarer
  • Konfliktfylte situasjoner på arbeidsplassen
  • Nedbemanning 

Tid og sted

Sandefjord - 4. oktober
Trondheim - 9. oktober

Oppfordring fra brønnavdelingen

- Kurset i praktisk arbeidsrett er en nyttig forsikring for alle entreprenører med egne ansatte. Ikke bare for å håndtere mulige og vanskelige tvistesaker – like mye fordi entreprenørens samhandling med ansatte alltid forutsetter oppdatert kunnskap  om arbeidslivets regler, sier fagsjef Einar Østhassel i avdeling Brønn- og spesialboring.

Ofte erfarer vi som jobber for MEF- medlemmer at tvistesaker kanskje kunne vært unngått eller fått et annet utfall - dersom den ene eller begge parter hadde satt seg bedre inn i gjeldende arbeidsrett. Tvistesaker er som regel ikke veldig komplisert juss, og løsning betinger kanskje heller mer forståelse og innsikt i de ulike formkrav og ufravikelige regler gitt av arbeidsmiljølovgivningen.  

- Godt entreprenørskap er også å vite nok om et regelverk – for kanskje heller innse når man som medlem bør rådføre seg med MEF – før det oppstår tvist!

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte