Finn din kontaktperson i MEF

08.08.2018
Hvit logo på blå bakgrunn.jpg

MEF har regionkontorer over hele landet. Det betyr at du har rådgivere og kontaktpersoner som kjenner deg og ditt nærmiljø.

MEF har seks regionkontor og tre distriktskontor rundt om i hele landet, i tillegg til kontoret i Oslo. Det er litt ulikt rundt om i landet, men på de fleste kontor er det en regionsjef, en regionssekretær, rådgivere og opplæringskonsulenter (OKAB). De jobber tett på «sine» medlemsbedrifter samtidig som de arbeider med å rekruttere nye. 

Vanlige arbeidsoppgaver på regionkontorene:

  • Besøker medlemsbedrifter
  • Har møter med kommuner og samarbeidspartnere
  • Medlemsservice, juridisk bistand, opplæring i KS-systemet
  • Rådgivning innen arbeidsgiverspørsmål, som for eksempel avlønning, arbeidskontrakter, arbeidstidsordninger, samt juridiske og tekniske spørsmål vedrørende kontrakter, avtaler og standarder
  • Arrangerer kurs, medlemsmøter og andre arrangementer

På kontoret i Oslo sitter:

  • Administrerende direktør
  • Stabsavdeling med regnskap
  • Juridisk avdeling
  • Kommunikasjonsavdeling
  • Kompetanseavdeling - MEF-skolen

Fagavdelingen Seksjon Ressurs og Miljø representerer hele landet og sitter på kontor i Oslo, Tønsberg og Sandefjord. 

Her kan du finne organisasjonskart og kontaktpersoner i de ulike avdelingene. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte