MEF på Arendalsuka 2018

01.08.2018
Julie Brodtkorb Foto Jørn Søderholm.jpg

MEF og Norsk Vann inviterer til felles brunsjseminar under Arendalsuka 15. august. Velkommen til Clarion Hotel Tyholmen. 

Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Tema for brunsjseminaret vil være norsk vannpolitikk og behovet for å gjøre samfunnet og infrastrukturen vår bedre rustet til å håndtere ekstremvær, skred og flom.

Seminaret arrangeres på Clarion Hotel Tyholmen, onsdag 15. august kl. 10.30 – 12.00. 

Etter faglige innlegg fra MEF v/Julie Brodtkorb og Norsk Vann v/Toril Hofshagen vil det bli debatt med politikere og representanter fra Kommune-Norge.

  • Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
  • Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant Høyre
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
  • Representant fra NVE

Mer informasjon kan du lese her. 

Hovedtema for debatten vil være: 

Mer ekstremvær – Behovet for sikring av viktig infrastruktur:

Natur- og vannskader påfører samfunnet årlige kostnader i milliardklassen. Fremover vil episoder med styrtregn forekomme hyppigere og kraftigere. Med fjorårets storflom på Sørlandet friskt i minne er det åpenbart behov for økt innsats på flom- og skredforebygging, og bedre verktøy for å håndtere overvann. Det er all grunn til å tro at det vil være bedre samfunnsøkonomi i å forebygge, enn å måtte betale dyrt hver gang skadene oppstår.

Store investeringsbehov i vann- og avløpssektoren:

Investeringsbehovet i vann- avløpssektoren er anslått til 280 mrd. kroner i perioden 2016-2040. Dette for å håndtere befolkningsvekst, innfri strengere kvalitets- og sikkerhetskrav, gjennomføre tilpasninger til et endret klima og sikre tilstrekkelig fornyelsestakt. Drikkevannet er den enkeltfaktoren som har størst betydning for folkehelsen, og det er nødvendig med et sterkere statlig satsing for å sikre fornyelse av vann- og avløpsnettet.

Inngang er gratis og det vil være matservering.

Velkommen!

Kontaktperson:

Håvard Almås
Kommunikasjonssjef MEF
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte