Seminar for bedre anskaffelser av avfallsinnsamling

09.05.2018
Plastavfall mef.no Foto Runar Daler.jpg

Difi skal arrangere en serie med seminarer hvor du som leverandør møter oppdragsgivere i det offentlige for å lage bedre offentlige konkurranser. 

Illustrasjonsbilde: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Direktoratet for IKT og Forvaltning (Difi) kjører i høst i gang en kort serie med seminarer hvor du som leverandør møter oppdragsgivere i det offentlige for dialog og samarbeid for å lage bedre offentlige konkurranser ved kjøp av avfallstjenester.

Dette er en nøytral arena hvor rådgivere, advokater og konsulenter ikke har adgang, og målet er at du som leverandør får muligheten til å fortelle innkjøperen nøyaktig hvordan du mener en konkurranse bør se ut, og hva det bør konkurreres på.

Målet er å flytte fokuset vekk fra bare pris, men over på bedre løsninger, gjennomføringsevne, reduserte klimautslipp og mer fornøyde kunder/brukere. Innkjøperne kommer for å lære av dere hva de bør vektlegge i sine konkurranser, og samtidig lære dere mer om sin side av konkurransen.

Påmeldingsfristen er satt til midten av juni, men dette er en unik mulighet for deg som ønsker å gi tilbud til det offentlige som du ikke kan gå glipp av.

Se vedlagte brosjyre, og linken nedenfor for å lese mer om arenaen.

Dette er et gratis i regi av direktoratet, med begrenset antall plasser. Vi anbefaler deg å være rask med påmeldingen. Denne arenaen er utarbeidet av MEF, Norsk Industri, KS Bedrift og Avfall Norge sammen med Difi.

Lenke til info og påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte