Prosessforbedringer knyttet til Geomatikk

09.05.2018
VA grøft

MEF har sammen med Telenor og Geomatikk den siste tiden arbeidet for å oppnå diverse prosessforbedringer - etter sterkt ønske fra MEF. 

Geomatikk AS skal påse at samfunnskritisk infrastruktur beskyttes, samt gjøre det forutsigbart og enkelt for entreprenører og andre å få gjennomført viktig arbeid.

Geomatikk utfører sitt oppdrag i Norge på vegne av flere netteiere, deriblant Telenor.

Vedlagte skriv oppsummerer i korte trekk hovedpunktene så langt.

Kontaktperson i MEF: 
Stein Gunnes
Tlf 909 86 306
stein.gunnes@mef.no 


Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte