Digitale sertifikat innen sprengning

16.04.2018
nettbrett telefon digital.jpg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ikke lenger utstede fysiske sertifikater, sertifikatene blir kun elektroniske.

DSB har utviklet en ny elektronisk løsning for utstedelse av sertifikater til bergsprenger og bergsprengingsledere. Målet var å utvikle en løsning som gjorde det mer brukervennlig for søkere og samtidig effektivere saksbehandlingen og utstedelsen av sertifikatene hos DSB.  

Dagens løsning har vært slik at de som ønsker et bergsprenger- eller bergspreningsledersertifikat utdanner seg og tar eksamen og oppfriskningskurs i regi av MEF og Bransjerådet for Fjellsprengning(Bff). I etterkant mottar man bekreftelse på gjennomført  kurs/eksamen fra MEF med informasjon om å søke sertifikat hos DSB. Nå vil denne dialogen foregå automatisk via DSB sine nettsider. 

Den nye løsningen, "Min side", finner du ved å logge deg inn på www.bergsprenger.dsb.no eller gå via DSB sin nettside www.dsb.no/skjema. "Min side" krever innlogging med ID-porten og er en fellesside hvor man søker sertifikat, ser status på søknader samt finner sine eksisterende sertifikater.

Les mer i vedlegget under. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte