MEF har foreslått representanter til ekspertgruppe

26.02.2018
Kabler VA graving. Foto JOS.jpg

MEF deler ikke BNL og Fellesforbundets kritikk av ekspertgruppen som skal se på ny ordning for sentral godkjenning.

Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

I dag har NRK en sak der BNL og Fellesforbundet reagerer på at de ikke får sitte i ekspertgruppen som skal se på en eventuell ny ordning for sentral godkjenning. MEF føler seg godt ivaretatt da vi har fått spille inn flere medlemsbedrifter til å sitte der

I desember ble det klart at regjeringen  snudde i saken om sentral godkjenning og utvider overgangsordning til 2020. Det ble informert om at en ekspertgruppe skulle settes ned for å se på en eventuell ny ordning. I februar fikk vi beskjed fra departementet at de ønsket innspill til hvem vi ønsker å ha der. Det ble presisert at forslagene ikke skulle være ansatte i MEF, men «de som har skoene på». Til forskjell fra BNL mener vi egne medlemsbedrifter er de beste ekspertene til å sitte der, og MEF kan selvfølgelig bistå de av medlemsbedriftene våre som får plass. 

MEF er derfor ikke med på kritikken av regjeringen om trepartssamarbeidet, men vil ha fokus på målet. Målet er å få en ordning som er best mulig for norsk anleggsbransje.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte