Når gammelmonopolistene svekker vår beredskap

04.01.2018
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

MEFs Julie Brodtkorb har i dag et innlegg i Finansavisen om Telenor og Geomatikk.

Adm.dir Julie Brodtkorb. Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Monopoler på sitt beste kan i noen få, begrensede tilfeller være til å leve med. Men monopolene må aldri få bestemme sine egne spilleregler. Da fordyrer de og gjør samfunnet ineffektivt. I verste fall kan de også svekke vår beredskap.

Nå ser vi tendenser til at Telenor - tuftet på den gamle monopolisten Televerket - er i ferd med å utvikle nye tendenser til monopolsyke. Det rammer bakkenettet og alle som har behov for å grave for å fornye og skape mer infrastruktur i vårt felles ledningsnett.

Televerket fikk som statlig monopolist i sin tid tillatelse fra private grunneiere til å legge kabler i deres grunn, da dette var et ledd i bygging av infrastrukturen i Norge. Telenor har i den forbindelse en sterk interesse i at denne infrastrukturen bevares og ikke skades. I verste fall kan da store deler av landet bli uten både strøm og telefon. Entreprenørene på sin side har en sterk interesse i å ikke skade slik infrastruktur ved gravearbeider for å unngå skader og erstatningsansvar.

MEF har alltid tatt til orde for en felles nasjonal gravemeldingstjeneste, ved det offentlige (Kartverket). Vi mener det er naturlig at oversikten over hva som finnes i grunnen av viktige kabler og ledninger ligger hos en offentlig aktør. Denne informasjonen har også stor sikkerhetsmessig verdi. I dag ligger denne informasjonen hos et privat selskap dannet av Telenor kalt Geomatikk.

Det er heller ikke mulig å skape en konkurrent til Geomatikk, da de er de eneste som har tilgang på kartmaterialet over hvor kablene ligger. Våre entreprenører opplever at Geomatikk ofte leverer dårlig kvalitet og med en lite kundevennlig holdning. Gang på gang betaler entreprenører for kart og kabelpåvisninger som viser seg ikke å stemme. Det naturlige er som regel at den som har levert et produkt som viser seg å være feil har ansvaret. Men i monopolsituasjoner er det sjelden slik. Graver entreprenøren over en kabel fordi han følger kartet til Geomatikk, går Telenor til sak mot entreprenøren, ikke Geomatikk.

Monopolister gjør vanligvis som de vil, og entreprenørene opplever stadig vekk at innrapportering om feil på kartet og feil påvisning ikke følges opp.

Det bekymrer MEF. Myndighetene burde også bekymre seg. Å vite hva vi har hvor av ulike ledninger og kabler har stor samfunnsmessig- og sikkerhetsmessig verdi.

Vi forventer at politikerne ser viktigheten av infrastrukturen også under bakken. Uten en forsvarlig behandling av den kan kommuner plutselig stå uten både strøm og telefon. I de tilfeller det har skjedd har ikke det bare vært til fortvilelse for entreprenøren som gravde over kabelen, men for de innbyggerne som ble sittende uten viktige tjenester. 

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør MEF 


Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte