Invitasjon til skogavdelingens temadager

13.09.2017
Skogsmaskin datahåndtering skog.jpg

Styret i MEFs skogavdeling har gleden av å invitere skogsentreprenører og bransjens samarbeidspartnere til årets temadager på Lillehammer 3. - 5. november.

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Velkommen til faglige og sosiale dager på Lillehammer!

Innkvartering på Scandic Lillehammer Hotell

Lørdag blir det fagdag med innlegg fra blant andre skogeier og tidl. stortingsrepr, Gunnar Gundersen. Hovedtema for dagen er Dataflyt i hogstmaskiner. Det blir mange spennende innlegg på dette temaet. I tillegg til oppdateringer fra MEF ved vår nye fagsjef Bjørn Lauritzen.

Tid

Tema

09.30   – 10.00

Kaffe

10.00   – 10.15

Velkommen   til temadager skog 2017! v/ styreleder Terje Varli

10.15   – 10.45

Erfaringer   og anekdoter fra Stortinget. v/ skogeier og tidl.   stortingsrepr, Gunnar Gundersen.

10.45   – 11.15

Egenkontroll   av IBC beholdere (dieseltanker) v/ Rune Fink, NET Test Center

11.15   – 12.15

Siste   nytt fra MEF skog. Datahåndtering for effektiv skogsdrift,Interregprosjektet, mv., Eierskap   til  v/   Bjørn Lauritzen, fagsjef Skog

12.15   – 13.15

Lunsj

13.15   - 14.15

Dagens   hovedtema – dataflyt i hogstmaskiner.

  • Håndtering   av dataflyt fra hogstmaskiner v/ Simo Jaakkola, Vice Managing director, Koneyrittäjat,   Finland
  • Sikker   lagring og tilgang på data
  • Maskinleverandørene   inviteres til å fortelle om dataflyten på sine maskiner

14.15   – 15.00

Næringspolitikk: Hva mener   MEF? Hva bør vi flagge som våre fanesaker? Ordet er fritt!

 

1730

Buffet   i Håkons hall

19.00

VM i   Timbersport i Håkons hall


VM i Timbersport i Håkons hall
Lørdag kveld blir det mulig å delta på VM i Timbersport.Billetten inkluderer tilgang til eget område i Håkons hall og de beste plassene under show, varm buffet inkl. 2 valgfrie drikker, dessert, kaffe/te og tilgang til bar med mulighet for å kjøpe drikke.

Fullstendig program finner du nedenfor.

Påmelding snarest og senest 1. oktober 2017.

Har du spørsmål, ta kontakt med fagsjef Bjørn Lauritzen på telefon: 90737626.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen