Arendalsuka 2017: Nye Veier AS - hva skjer?

26.06.2017
Arendalsuka  politisk gate

MEF inviterer til brunsjmøte og samferdselsdebatt med blant andre samferdselsministeren på Clarion Hotel Tyholmen, onsdag 16. august kl. 10.30-12.00. 

Tema for debatten vil blant annet være veiselskapet Nye Veier AS: Hva vil de ulike politiske partiene med veiselskapet etter valget – økt satsing eller avvikling?

Adm. dir i MEF, Trond Johannesen og adm.dir i Nye Veier AS, Ingrid D. Hovland innleder til debatten.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), Nicolai Astrup (H), Sverre Myrli (AP) og Geir Pollestad (SP) vil delta i panelet.

Tall og analyse fra anleggsbransjen

MEF vil under brunsjmøte i tillegg legge frem ferske konjunkturtall og prognoser for anleggsbransjen.

Møtet er åpent for media, politikere, entreprenører og andre som interesserer seg for infrastrukturutbyggingen i Norge i årene framover.

Mat serveres fra kl. 10.30 og det faglige programmet starter 10.45.

Velkommen til Arendal 16. august 2017!

Ønsker du å delta, send en e-post til informasjonsavdelingen ved:
Kari Druglimo-Nygaard, telefon 41 65 53 87
kdn@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte