Årets Lærebedrift i MEF/OKAB Nord Rogaland Hordaland

11.03.2016
POB20160310_Torbjørn_Mjeldstad_og_Sigurd_Boasson_.jpg

Årets lærebedrift vart Anleggsgartner Svein Boasson AS. Diplomet vart delt ut av Torbjørn Mjeldstad (Fagopplæringssjef i Hordaland Fylkeskommune) til dagleg leiar Sigurd Boasson.

Grunngjeving:

OKAB har en fantastisk mulighet til å følge opp alle lærebedriftene med de ulike miljø, kulturer, krav og forventninger som til enhver tid kreves for å være en god opplæringsbedrift. Generelt sett har opplæringsbedriftene gode rutiner. 

Prisen som Årets Lærebedrift er en vurdering av det mangfoldet av lærebedrifter som utøver lærlingansvar.

Som Årets Lærebedrift har Anleggsgartner Svein Boasson AS utmerket seg i sin rolle som meget god opplæringsbedrift ved å tilføre lærlingene god forståelse av det å være lærling. Faglig leder har vist en utmerket evne til å vurdere den enkelte lærlings behov. Under møter og samtaler, involverer gjerne faglig leder seg utover det man kan forvente, for å trygge lærlingens mål og forventninger.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte