KSMEF - et HMS-system for din bedrift

20.11.2015
sikkerhet telefon iphone

MEF satser på kvalitet og HMS i anleggsbransjen. Systemet er tilpasset MEF-medlemmer og er enkelt tilgjengelig via web og app.

KS-/HMS-systemet har nå 800 brukere, men det er fortsatt plass til mange flere! Med stadig flere engasjerte og flinke brukere kommer det inn gode tilbakemeldinger på forbedret funksjonalitet og forslag til nytt innhold. For mer informasjon om systemet, kontakt ditt regionkontor.

Mange fordeler

- Effektiv prosjektstyring
- Gi kunden trygghet for kvalitet, pris og levering til rett tid
-Ivareta myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse
- Sikre at bedriftens egne krav ivaretas
- Samhandle med involverte parter i et prosjekt
- Ha oversikt over uønskede hendelser, avvik og endringer

Lett tilgjengelig

Systemet er tilgjengelig på de fleste plattformer og enheter og deles i to hoveddeler:
- Administrasjon, oppfølging og arkivering gjøres via web
- Utfylling av sjekklister, avvik, endringer og dokumentasjon gjøres via app

Mange muligheter 

- Prosjekt som gjentas ofte? Enkel gjenbruk av dokumentasjon
- Med versjonshåndtering har du alltid sist reviderte tegning
- Benytt malene som de er, tilpass dem, eller legg inn egne
- Samlet oversikt over hva som bør forbedres

Du får tilgang til

- Et moderne, oppdatert system tilpasset MEF-bedriftene
- Support og bistand gjennom MEF sine regionskontorer
- Gratis kom-i-gang kurs
- Sikker lagring Pris Fra 1. april 2015 og ut året 1400 kroner. (Aring;rlig avgift 2 800 kroner).

Kom i gang

- Kontakt ditt regionskontor for å få tilgang
- Du må ha tilgang til internett på nyere pc med MC Office
- Alle brukere/ansatte må ha egen e-postadresse
- App brukes på smart-telefon og/eller nettbrett

Velkommen som bruker!

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte