Høringsuttalelse fra MEF til Klimatilpasningsutvalgets rapport

09.03.2011

MEF har avgitt høringsuttalelse til Klimatilpasningsutvalgets rapport som kom i november 2010.

Uttalelsen legger vekt på det store vedlikeholdsetterslepet innenfor transport og VA-infrastrukturen, og hva som bør gjøres for å ta igjen dette og få til ordninger som sikrer en infrastruktur som er robust mot klimaendringer i framtiden.

Hele uttalelsen finner du nedenfor.


Les flere høringssvar her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte