Satser på spredning av risiko

09.03.2011

For å unngå at deler av en stor og kostbar maskinpark blir stående ubrukt over lang tid har maskinentreprenør Carl C. Fon AS i Sandefjord anskaffet anleggsmaskiner i mange størrelser til utleieselskapet Sandefjord Maskinutleie AS.

Sandefjord Maskinutleie AS er etablert og eies av styreleder og majoritetseier Carl C. Fon (t.v. på bildet) i Carl C. Fon AS og bedriftens daglige leder Jarle Hillestad.
Når Carl C. Fon AS har bruk for flere maskiner i den daglige driften enn den selv disponerer i eget eie, leies de inn fra Sandefjord Maskinutleie så lenge behovet er der. Leieutgiftene belastes det aktuelle prosjektet der utgiftene hører hjemme.
- Denne ordningen handler mye om å spre litt risiko og kutte kostnader, sier Carl C. Fon som mener det i perioder kan være uforsvarlig å ha over 60 anleggsmaskiner og 21 lastebiler i fast eie av en enkelt maskinentreprenørbedrift. Til det er markedet for variabelt og uforutsigbart.
Carl C. Fon (t.v.) og Jarle Hillestad
Forrentning
Anleggsmaskiner kjøpes tradisjonelt inn suksessivt av maskinentreprenørbedriftene etter hvor og når det er behov for dem til mindre eller store oppdrag, og hvor variable, langvarige og ressurskrevende oppdragene er.
- Slik er det stort sett for oss også. Kunsten er å unngå at maskinene står stille. Det ideelle er selvsagt at alle er i arbeid samtidig. Men vi opplever som mange andre perioder der langt fra alle er i bruk, og i stedet blir stående lagret på ubestemt tid. Det er ingen spesielt god måte å forvalte en svært verdifull og topp moderne maskinpark på, og slett ikke forrentningen av dem heller, sier han, og understreker at de mange lastebilene ikke eies av utleieselskapet.

Vil du lese hele saken og se flere bilder? Mer om tema Utleie finner du i Anleggsmaskinen 03/11, med utgivelse uke 11. Bli abonnent!

Ta kontakt med DB Partner AS, Postboks 163, 1319 Bekkestua eller send e-post til am@dbpartner.no.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte