Utsetter krav om uavhengig kontroll

09.03.2011

Kommunal- og regionaldepartementet utsetter plan- og bygningslovens regler om uavhengig kontroll i til 1. juli 2012.

Planen var at reglene skulle settes ikraft 1. juli 2011. Men nå har Kommunal- og regionaldepartementet utsatt innføringen av de nye reglene om uavhengig kontroll til 1. juli 2012. Fram til da gjelder de eksisterende reglene om kvalitetsikring og system i foretakene.

Les mer om dette i departementets pressemelding.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte