Vedtekter, visjoner og mål

Forbundets formål er å fremme bransjenes faglige, økonomiske, næringspolitiske og ideelle interesser.

MEF og MEF Service AS' vedtekter og etiske retningslinjer finner du nederst på siden.

MEFs formål
Forbundets formål er å fremme bransjenes faglige, økonomiske, næringspolitiske og ideelle interesser.  Herunder skal forbundet ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidstakerne og deres organisasjoner. (Vedtektene).

MEFs visjoner
MEF skal stå for følgende verdier: Framtidsrettet, tett på og troverdig.

Strategisk plan og årlige arbeidsplaner
MEF arbeider etter strategiske planer som vedtas av landsmøtet. Nåværende strategiske plan ble vedtatt av landsmøtet 2016 og gjelder for perioden 2016-2020. Hovedmål og delmål i den strategiske planen brytes ned i årlige arbeidsplaner.

Næringspolitiske flaggsaker
MEFs hovedstyre vedtar hvert år næringspolitiske saker som er overordnet alle de næringspolitiske aktiviteter som utføres i MEF. Hovedstyret har vedtatt følgende flaggsaker:

- Løft for yrkesfagene
- Bedre koordinering av vann- og avløpssektoren
- Offentlige anleggskontrakter må tilpasses markedet
- Skognæringens infrastrukturbehov
- Konkurranse på like vilkår

Hovedmål for MEF i strategiperioden 2016-2020:

Næringspolitikk
Hovedmål:
MEF skal ha en aktiv næringspolitikk. MEF skal arbeide inn mot det politiske miljøet og myndigheter både sentralt, regionalt og lokalt for å skape best mulige og forutsigbare rammebetingelser for våre bransjer.

Kompetanse og rekruttering
Hovedmål:
MEF skal arbeide systematisk og langsiktig for å bedre rammebetingelsene for utdanning og kompetanseutvikling på våre fagområder. MEF skal til enhver tid ha et relevant og dynamisk etterutdanningstilbud til medlemsbedriftene.

Medlems- og arbeidsgiverservice
Hovedmål:
MEF skal styrke medlemsbedriftenes posisjon og omdømme i norsk næringsliv. MEF skal tilby god medlemsservice. Medlemmene skal oppleve økt nytte ved å stå tilsluttet MEF. 

Profilering og synlighet
Hovedmål:
MEF skal være synlig, et naturlig kontaktpunkt og en ressurs for media, myndigheter og det politiske miljøet når det gjelder aktuelle saker for våre bransjer. MEF skal framstå som en seriøs og moderne organisasjon i all kommunikasjon. Den visuelle profilen, måten MEFs ansatte og tillitsvalgte framstår på og all skriftlig kommunikasjon skal underbygge og forsterke dette.

Organisasjonsutvikling og fornyelse
Hovedmål:
MEF skal være en effektiv og resultatorientert organisasjon styrt av medlemmenes interesser.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte