Sogn og Fjordane

Avdeling:  Sogn og Fjordane
Region: Region Vest
Navn StigendeSynkende Tittel StigendeSynkende Rolle i avdelingsstyret StigendeSynkende Telefon Mobil
personbilde mangler Harald Kvame Leder 950 80 294 Send e-post
personbilde mangler Jon Gudbrand Kveen Øvre-flo Nestleder 414 06 567 Send e-post
personbilde mangler Harald Even Fosse Styremedlem 975 02 809 Send e-post
personbilde mangler Stein Åge Sunde Styremedlem 907 44 374 Send e-post
personbilde mangler Trond Magne Sognnes Styremedlem 90699150 Send e-post
personbilde mangler Thor-Arne Ullaland Vararepresentant 90622996 Send e-post
personbilde mangler Øyvind Hatledal Vararepresentant 95034135 Send e-post
personbilde mangler Leif Norvald Fimreite Vararepresentant 41438788 Send e-post

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte