Medlemsfordeler

Handelsavtaler

HANDELSAVTALER_IKON.png

MEF tilbyr gunstige landsomfattende handelsavtaler. Avtalene omfatter bl.a. forsikring, drivstoff og smøremidler, telefon, kreditt, hotell, samt slanger og koplinger.

Juridisk

MEF_Paragraf.png

MEFs juridiske avdeling yter MEFs medlemmer bistand på de fleste områder som er aktuelle for anleggsnæringen. Advokatene gir bistand pr. telefon og brev, og kan føre saker for domstolen m.m., alt til medlemsvilkår.

Les mer

Etterutdanning

ETTERUTDANNING_IKON.png

MEF-skolen tilbyr et rikt utvalg av kurs-, skole- og seminarkonsepter tilpasset MEFs medlemsbedrifters behov, enten det er anleggs-, skog-, avfall og gjenvinnings- eller brønnborerbransjen.

Rekruttering

REKRUTTERING_IKON.png

Trenger du lærlingplass eller ønsker du å ta inn en lærling til din bedrift? Våre opplæringskonsulenter kan hjelpe deg. Klikk deg inn på OKAB sine hjemmesider!

Andre medlemsfordeler

ANDREMEDLEMSFORDELER_IKON.png

MEFs mål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser. MEFs landsomfattende apparat står parat til å hjelpe deg når du trenger det.

Les mer

KS/HMS

MEF_KSogHMS.png

MEFs KS/HMS-system er skreddersydd for MEFs medlemsbedrifter og er et ledd i MEFs satsing på kvalitet i anleggsbransjen. Systemet vil bli kontinuerlig vedlikeholdt og oppdatert i tråd med de endringer og krav som bransjen arbeider under.
Alle MEFs medlemsbedrifter kan benytte seg av KS/HMS-systemet.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte