Medlemsavgifter

MEDLEMSAVGIFTER 2017/2018

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF):

MEFs Landsmøte på Hamar i fjor vedtok endring av årsavgiften til MEF for perioden 01.07.2017-30.06.2018. Ordinær medlemsavgift (årsavgift) for perioden 1.7.2017 - 30.6.2018 utgjør 2 promille av totalt lønnsinnberettet beløp per år, men minimum kr 6.750,- og maksimum kr 14.850,-.

Avgiften er ikke merverdiavgiftsbelagt, og den er skattemessig fradragsberettiget med maksimalt 2 promille av totalt lønnsinnberettet beløp minimum kr 3.850,-. pr. år.

For hønnørmedlemmer av MEF utgjør årsavgiften kr 1 687,50,- pr. år.

MEF Service AS:

Serviceavgiften til MEF Service AS fastsettes ut fra bedriftens totale lønnsinnberettede beløp for foregående kalenderår (dvs.2016). For ansvarlige og personlige firmaer kommer det et tilleggsbeløp til det samlede lønnsinnberetttede beløpet. Dette beløpet utgjør fra 1.7.2017 kr 513.000,-, og gjelder for eiers lønnsuttak.

Serviceavgiften er skattemessig fradragsberettiget, og den tillegges merverdiavgift.

Både årsavgiften og serviceavgiften skal betales halvårlig og utstedes normalt rundt 30.06 og 01.12.

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte