Medlemsavgifter

MEDLEMSAVGIFTER 2018/2019

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF):

Landsmøtet i Kristiansand i år vedtok endringer i satser og avgiftsgrupper gjeldende for perioden 01.07.18 - 30.06.2019. I tråd med vedtektene er satser og gruppenivåer økt med 2,2% som tilsvarer konsumprisindeksen pr februar 2018.

1) Årsavgift til MEF Ordinær årsavgift til MEF utgjør 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp per år, men minst kr. 6.900,- og maksimalt kr. 15.180,-.

Avgiften er ikke merverdiavgiftsbelagt, og den er skattemessig fradragsberettiget med maksimalt 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp, men minst kr. 3.850,- per år. 2) 


MEF Service AS
Serviceavgift til MEF Service AS Serviceavgiften til MEF Service AS fastsettes ut fra bedriftens totale lønnsinnberettede beløp i et kalenderår.

Med lønnsinnberettet beløp menes summen av samlede arbeidsgiveravgiftspliktige beløp som utbetales i bedriften. For ansvarlige- og personlige firmaer kommer det et tilleggsbeløp til de samlede arbeidsgiveravgiftspliktige beløp.

Dette beløpet utgjør fra 01.07.2018 kr 525.000, og gjelder for eiers lønnsuttak.

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte