Samarbeidspartnere

MEF-skolen har «samarbeidsavtaler» med noen aktører innen enkelte fagområder. Dette er med på å øke omfanget av de tilbud som vi kan tilby våre medlemsbedrifter.

Sprengning

MEF-skolen Spreng.png

Bransjeråd for fjellsprengning
MEF-skolen er teknisk ansvarlig for gjennomføringen av alle kurs i regi av Bransjerådet for fjellsprengning i forhold til sprengingsutdanningen i Norge.

Påmelding


Norsk Bergindustri

Med samarbeidsavtalen mellom MEF og Norsk Bergindustri, gis MEFs medlemmer medlemspris ved deltakelse på kurs i regi av Norsk Bergindustri.

Nettkurs / E-læringskurs

Gjenvinning- og avfallshåndtering

MEF har inngått en samarbeidsavtale med Nomiko om kurs innen gjenvinningsfaget. Som medlem i MEF får du 10% rabatt på alle kurs som holdes i regi av Nomiko.

Nomiko har et vidt spekter av kurs innen ulike temaer.

Alle kurs holdes av engasjerte kursholdere med god formidlingsevne og solid erfaring fra fagområdene.

Du kan lese mer om og melde deg på kursene ved å klikke her. 
Ved påmelding skriver du MEF + ditt firmanavn.

ADK 1

ADK 1 -opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse og omlegging av VA-ledningsanlegg. Opplæringen er i samsvar med de krav, lover, forskrifter og standarder som stilles til et moderne ledningsanlegg.

Opplæringsordningen for ADK1-kompetanse og Norsk Vann oppfordrer alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst én i grøftelaget skal inneha ADK1-sertifikat. Dette for å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg.

Mer om ADK kurs.

Skog

MEF-skolen Skogdrift.png

Skogkurs
MEF-skolen har en samarbeidsavtale for kurs innen skogsdrift med Skogbrukets Kursinstitutt.

Skogkurs-kurs

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte