Kurs- og skoleoversikt

Kurstype StigendeSynkende
ADK 1 Les mer
Administrasjonsskolen Les mer
Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Les mer
Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 2 - Ansvarshavende Les mer
Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 3 - Manuell trafikkdirigering Les mer
Asbest for ansatte på avfallsmottak Les mer
Bedriftslederskolen Les mer
Bergsprenger - Oppfriskningskurs Les mer
Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Les mer
Bergsprengningsleder - Ordinært Kurs Les mer
Byggavfall for ansatte på avfallsmottak Les mer
Byggavfall og avfallsplaner Les mer
Effektiv prosjektstyring Les mer
Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene Les mer
Eksamensforberedende kurs for fagbrev i gjenvinningsfaget Les mer
Eksamensforberedende kurs for fagbrev i skogfaget Les mer
Farlig avfall nivå 1 Les mer
Forberedende kurs for bergsprengereksamen Les mer
Førstehjelp (e-læringskurs) Les mer
Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Les mer
Grunnleggende kalkulasjon Les mer
Grunnleggende komprimering Les mer
Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse Les mer
HMS for daglig leder Les mer
Jus i forbrukerforhold - Avtaler med privatpersoner (forbrukere) Les mer
Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar (e-læringskurs) Les mer
Kurs for Teknisk Sprengningskyndig Les mer
Maskinstyring (e-læringskurs) Les mer
Mellomlederskolen Les mer
Miljøkartlegging nivå 1, bygg og anlegg Les mer
Miljøkartlegging nivå 2, asbest Les mer
Miljøkartlegging nivå 2, bygg og anlegg Les mer
NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende Les mer
Pelemaskin/Vibro Les mer
Plan- og bygningsloven Les mer
Praktisk arbeidsrett Les mer
Prosesskode 1 - grunnleggende kurs Les mer
Prosjektlederskolen Les mer
Risikovurdering-Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Les mer
Safety training for operators of earth-moving machinery Les mer
Sikker bruk av kjemikaler (e-læringskurs) Les mer
Sikkerhet i hverdagen Les mer
Sikkerhetskurs for borevogn- og riggfører Les mer
Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Les mer
Sosiale medier Les mer
Topplederprogrammet Les mer
Varme arbeider (e-læringskurs) Les mer
Verneombud, grunnopplæring i arbeidsmiljø (40t) Delvis e-læringskurs Les mer
Vinterdrift av veg (e-læringskurs) Les mer
Se fullstendig kurs- og skoletilbud

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte