Kurs- og skoleoversikt

Kurstype StigendeSynkende
ADK 1 Les mer
Administrasjonsskolen Les mer
Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Les mer
Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 2 - Ansvarshavende Les mer
Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 3 - Manuell trafikkdirigering Les mer
Asbest for ansatte på avfallsmottak Les mer
Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Les mer
Bedriftslederskolen Les mer
Bergsprenger - Oppfriskningskurs Les mer
Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Les mer
Bergsprengningsleder - Ordinært Kurs Les mer
Brannvern ved utførelse av varme arbeider (e-læringskurs) Les mer
Byggavfall for ansatte på avfallsmottak Les mer
Byggavfall og avfallsplaner Les mer
Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene Les mer
Eksamensforberedende kurs for fagbrev i gjenvinningsfaget Les mer
Eksamensforberedende kurs for fagbrev i skogfaget Les mer
Farlig avfall nivå 1 Les mer
Forberedende kurs for bergsprengereksamen Les mer
Førstehjelp (e-læringskurs) Les mer
Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Les mer
Grunnleggende kalkulasjon Les mer
Grunnleggende komprimering Les mer
Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse Les mer
Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40t) - delvis e-læringskurs. (Verneombud) Les mer
HMS for daglig leder Les mer
Jus i entreprisekontrakter - Innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Les mer
Jus i forbrukerforhold - Avtaler med privatpersoner (forbrukere) Les mer
Jus i tekniske beskrivelser - tolkning av NS 3420 og prosesskoden Les mer
Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar (e-læringskurs) Les mer
Kurs for Teknisk Sprengningskyndig Les mer
Mellomlederskolen Les mer
Miljøkartlegging nivå 1, bygg og anlegg Les mer
Miljøkartlegging nivå 2, asbest Les mer
Miljøkartlegging nivå 2, bygg og anlegg Les mer
NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende Les mer
Pelemaskin/Vibro Les mer
Plan- og bygningsloven Les mer
Praktisk arbeidsrett Les mer
Prosesskode 1 - grunnleggende kurs Les mer
Prosjektlederskolen Les mer
Roadwork Safety, Manual N301E - Work on and along roads Les mer
Safety training for operators of earth-moving machinery Les mer
Sikker bruk av kjemikaler (e-læringskurs) Les mer
Sikkerhet i hverdagen Les mer
Sikkerhetskurs for borevogn- og riggfører Les mer
Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Les mer
Studieteknikk (e-læringskurs) Les mer
Topplederprogrammet Les mer
Vinterdrift av veg (e-læringskurs) Les mer
Se fullstendig kurs- og skoletilbud

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte