< Tilbake

Farlig avfall nivå 1

 

Det stilles stadig strengere krav fra myndighetene om kompetanse for ansatte som håndterer farlig avfall. På dette kurset lærer du hvordan du i praksis skal innfri kravene som stilles. Du vil få kunnskap om blant annet miljø- og sikkerhetsrisiko ved mottak, lagring og håndtering av farlig avfall, klassifisering av farlig avfall, herunder fareklasser/-symboler og produktmerking, EAL-koder, avfallsstoffnummer, merking og emballering av farlig avfall samt elektronisk deklarering. Innholdet vil legges fram på en lettfattelig måte med bruk av mange bilder. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kursbevis.

Kurset er i regi av NOMIKO. MEF bedrifter får 10% avslag på kurset. Ved påmelding skrive du MEF+ ditt firmanavn.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte