< Tilbake

Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften

Kurset gir innføring i hvorfor en bør jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Dette danner grunnlag for å lage et kvalitets- og HMS-system tilpasset bedriften.

Mål

Deltakerne skal:

  • forstå hensikten med å jobbe systematisk med KS og HMS.


Delmål

Deltakerne skal:

  • kjenne til grunnleggende begreper innenfor kvalitetssikring (KS)  og HMS.

  • kjenne til sentrale krav.

  • kunne dokumentere måten bedriften jobber på.

  • kunne identifisere områder med forbedringspotensialet.


Hvem kan delta?
  • Ledelsen.
  • KS-/HMS-ansvarlig.
  • Andre som skal jobbe/jobber med systematisk KS-/HMS-arbeid.

Varighet
  • 1 dag.

 

Kurset er generelt og benytter eksempler fra MEF sitt KS–system. Det omhandler ikke innføring av

MEFs KS/HMS system.

Vi anbefaler at man i etterkant av dette kurset også gjennomfører kurset «Bedriftens risikovurdering av prosjekt»  

Ta med: Deltakermateriell, som vil ligge inne på læringsportalen «Moodle»  ca. en uke før kursoppstart.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte