< Tilbake

Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs

Velkommen til kurs i regi av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF)

OBS - Kurset er kun for de som har bergsprengningsledersertifikat - gamle A og B sertifikater er ikke lenger gyldige sertifikater

Bergsprengningsleder – Oppfriskningskurs

Ref. § 82 i Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer

Bergsprengningsledersertifikatet er gyldig i inntil 5 fra dato for utstedelse. For å få fornyet sertifikatet må søker i flg. veiledningen til denne forskriften må søker:

Gjennomføre et oppfriskningskurs administrert av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF), og ha bestått en tilhørende prøve, samt kunne legge frem en tilfredsstillende politiattest.

Kurset gjennomgår bl.a.:

  • Erfaringer og risikoområder
  • Oppdatering på lover og forskrifter
  • Produktoppdateringer
  • Standarder
  • Sporing og security
  • Risikovurdering
  • HMS/KS i en sprengningsbedrift

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

NB! Kursmateriell får du tilgang til via vår nettplattform "Moodle", og du kan selv velge om du vil skrive kursmateriellet ut - eller ta med deg PC/nettbrett og følge undervisningen via nett.

Viktig informasjon mht. fornyelse av sertifikater:

For å være sikker på å få fornyet sertifikatet før utløpsdato, må komplett søknad (kurs, prøve og politiattest) være mottatt av DSB senest 4 uker før utløpsdato.

  • Dersom kurs og prøve er bestått i løpet av 12 måneder før sertifikatet utløper (eks 11 måneder før), blir nytt sertifikat utstedt for 5 år fra utløpsdato på forrige sertifikat.
  • Dersom søknad om fornying av sertifikat er sendt mer enn 12 måneder før utløsdato, gjelder nytt sertifikat i 5 år fra oppfriskningsprøven er bestått.
  • En kandidat som stryker til oppfriskningsprøven to ganger skal ta nytt oppfriskningskurs før kandidaten kan melde seg opp til ny oppfriskningsprøve. Hvis kandidaten stryker tre ganger på prøven, må kandidaten vente i ett år før kandidaten kan gjennomføre nytt oppfriskningskurs. En kandidat som stryker flere enn tre ganger, må ta nytt oppfriskningskurs og vente ett år med å søke for hver gang han eller hun stryker. I karantenetiden skal kandidaten være meldt inn som under opplæring, jf. § 81 femte ledd.

Kurset varer i 2 dager, fra 08:30 - 17:15 dag 1 og fra 08:30 - 16:00 dag 2, og første dagen er felles med bergsprenger.

Kurspris Bergsprenger = 5000 / Kurspris Bergsprengningsleder = 8000 / Begge samtidig = 8000

Skal du også fornye ditt bergsprengersertifikat melder du deg kun på til dette kurset, og "krysser" av ja på spørsmål om du samtidig skal fornye ditt bergsprengersertifikat.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
05.09.2019 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Bergen Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte