< Tilbake

Verneombud, grunnopplæring i arbeidsmiljø (40t) Delvis e-læringskurs

Kurset gir grunnleggende kompetanse i HMS-arbeid for verneombud i tråd med retningslinjer fra Arbeidsmiljølovens § 6-5. Andre som jobber med HMS kan også delta på kurset.

Mål

Deltakeren skal:

 • Kunne tilrettelegge verne- og miljøarbeidet i bedriften.

Delmål

Deltakerne skal:

 • Kunne anvende de mest brukte lovene og forskriftene i forbindelse med arbeidet som verneombud.
 • Ha kunnskap om hvordan vernerunde gjennomføres og hvilke deltakere det er naturlig at er med.
 • Ha kunnskap om risiko ved støy og vibrasjoner på anleggsplassen.
 • Ha kunnskap om verneombudets arbeidsoppgaver.
 • Ha kunnskap om hvordan man går frem for å gjennomføre en risikovurdering.
 • Ha kunnskap om risikofaktorer som er tilstede ved de alvorligste ulykkene.
 • Ha kunnskap om personalhåndtering og rollene rundt verneombudsarbeidet.
 • Kjenne til sikkerhetsregler ved spesielle arbeidssituasjoner.

Hvem kan delta?
 • Verneombud.
 • Andre som samarbeider med verneombud i HMS saker.

 


Varighet
 • 40t

Gjennomføring og varighet

MEF-skolen tilbyr en kombinasjonsløsning med et e-læringbasert forkurs og en felles refleksjonssamling.

 • Oppstart på e-lærings: 2.oktober 2019
 • Obligatorisk samling: 27.november.2019 (Refleksjon og oppsummering av e-læring kurset)
 • Det forutsettes at du har grunnleggende datakunnskaper og tilgang til egen personlig e-postadresse. 
 • Kursdokumentasjonen er publisert i Microsoft Office (Word, Powerpoint og Excel) og du er avhengig av programvare som kan vise disse dokumenttypene.

Deltakerne oppfordres til å ha dialog med sin nærmeste leder under kurset.

Kurset er spesielt tilpasset forholdene i anleggsbransjen.

 

Vi tilbyr følgende andre kurs innen HMS:

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte