< Tilbake

Topplederprogrammet

Topplederprogrammet
Topplederprogrammet er et lederutviklingsprogram for ledere og mellomledere i MEFs medlemsbedrifter.

Mål
Hovedmål for programmet er å øke effekten av, og tryggheten i, eget lederskap ved å ha fokus på:

 • personlig og faglig utvikling som leder.
 • optimalisert drift med blikket rettet fremover.
 • lønnsomhet og konkurranseevne.


Deltakere i topplederprogrammet vil

 • få faglig påfyll i utvalgte temaer.
 • bli kjent med seg selv som ledere.
 • bli tilbudt deltakelse i et nettverk med andre ledere.
 • få tilgang til verktøy som kan benyttes i hverdagen som bedriftsleder.


Samlinger

Samling 1
Jeg som toppleder

 • Topplederen
 • Utfordringer og muligheter
 • Etiske rammer
 • Kartlegging av egen lederkompetanse
 • Styrker
 • Utviklingsområder

Samling 2
Topplederen og de ansatte

 • Det gode teamet
 • Bygge, vedlikeholde og forsterke laget
 • Involvering og medbestemmelse
 • Konfliktforebygging og – håndtering

Samling 3
Topplederen og bedriften

 • Bedriftskultur – etikk og verdier
 • Omdømme
 • Kvalitetssikring og forbedring

Samling 4
Topplederen i møte med fremtiden

 • Strategisk arbeid
 • Forankring 
 • Omstillingsevne og strategiutvikling
 • Kreativitet og innovasjon
 • Bransjeforståelse
 • Markedstolkning og trendanalyser


Gjennomføring og varighet
Programmet gjennomføres med fire samlinger primært fra februar til november.
Hver samling går fra lunsj til lunsj over tre dager.


Hvem kan delta?
Topplederprogrammet er et helt frittstående program hvor alle som har eller er tiltenkt rollen som leder i en stor eller mellomstor bedrift kan delta.
Programmet er KUN for ansatte i medlemsbedrifter.


Pris
Topplederprogrammet 2017 koster 92 500 kr. Dette inkluderer innkvartering og fullpensjon.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte