< Tilbake

Plan- og bygningsloven

Kurset gir en innføring i reglene om søknadsplikt, ansvar og kontroll. Det gis også innføring i hvordan en søknad skal utarbeides og hva som kreves for å få eller opprettholde sentral godkjenning.

Mål

Deltakerne skal:

 • Ha kjennskap til plan- og bygningsloven.

Delmål

 Deltakerne skal:

 • Kunne utarbeide søknad om tillatelse.
 • Kunne utarbeide erklæring om ansvarsrett og ha kunnskap om kvalifikasjonskravene
 • Ha kunnskap om reglene om søknadsplikt, ansvar og kontroll.
 • Ha kjennskap til de ulike arealplanene og deres rettslige virkninger
 • Ha kunnskap om lovens materielle regler, herunder krav om grunnforhold, infrastruktur, overvann og terrenginngrep.
 • Ha kunnskap om kvalitetssikring av tiltak etter reglene, i tillegg til reglene om uavhengig kontroll.
 • Kjenne til hvilke krav som stilles for å få eller inneha sentral godkjenning.

 


Hvem kan delta?
 • Adm. personell.
 • Prosjektleder.
 • Anleggsleder.
 • Formann.
 • Daglig leder.

Varighet
 • 1 dag.
Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
02.10.2019 Plan- og bygningsloven Mo i Rana Påmelding
29.10.2019 Plan- og bygningsloven Stavanger Påmelding
14.11.2019 Plan- og bygningsloven Lillestrøm Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte