< Tilbake

HMS for daglig leder

Kurset gir innføring i HMS-arbeid i tråd med de retningslinjer som er utarbeidet av Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Mål

Deltakerne skal kjenne til:

  • innholdet i arbeidsmiljøloven, og HMS-arbeidet i bedriften. 

Delmål

Deltakerne skal kjenne til:

  • arbeidsmiljøfaktorer.
  • arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner.
  • inkluderende arbeidsliv.
  • arbeidsmiljølovens innhold, struktur og forskrifter.
  • forskrifter og bestemmelser som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.

Hvem kan delta?
  • Daglige ledere.
  • Administrativ ansvarlig.

Varighet
  • 3 timer.

Kurset er spesielt tilpasset forholdene i anleggsbransjen.

Kurset er generelt, men benytter eksempler fra MEF sitt KS-/HMS–system. Spesielt tilpasset forholdene i anleggsbransjen.

Vi anbefaler at man i etterkant av dette kurset også gjennomfører kurset «Bedriftens risikovurdering av prosjekt og Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften» 

Ta med: Deltakermateriell som vil ligge inne på læringsportalen «Moodle»  ca. en uke før kursoppstart.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
10.10.2019 HMS for daglig leder Sem Påmelding
03.12.2019 HMS for daglig leder Molde Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte