< Tilbake

Forberedende kurs for bergsprengereksamen

Kurset gir opplæring i bergsprengningsteori for å ta eksamen som bergsprenger.

Mål

Deltakerne skal:

 • kunne gjennomføre sprengningsarbeidet i virksomheten, slik at arbeidet er i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor sprengningsfagets arbeidsområder.

Delmål

Deltakerne skal:

Kunne:

 • følge aktuelle lover i praktisk sprengningsarbeid.
 • utarbeide bore- og ladeplan for grøfter.
 • anvende forskjellige metoder for risikovurdering.

Ha kunnskap om:

 • avviksbehandling.
 • de forskjellige tennmidlenes funksjoner og bruksområder.
 • nummerering av salver.
 • bergartens bor- og sprengbarhet.
 • brytningsmekanikk.
 • utarbeidelse av bore- og ladeplan for pallsprenging ved hjelp av enkle beregningsmetoder.
 • rystelser, beregning og forbedrende tiltak i henhold til NS 8141.

Kjenne til:

 • de forskjellige typer boreutstyr og hvilke bruksområder dette nyttes til.
 • innholdet i en sprengningsplan.
 • hvem som har ansvaret for utarbeidelse av sprengningsplanen.
 • mastegrop- og synksprengning.
 • tunnelsprengning.

Hvem kan delta?
 • De som går på skolen i dag og skal ta fagbrev innen fjell- og bergverksfaget.
 • De som har bestått fagprøve i fjell- og bergverksfaget.
 • De som har bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggsteknikk enn fjell- og bergverksfaget, og gjennom en særskilt opplæringsbok kan dokumentere to års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid etter at fagbrevet ble utstedt.
 • De som har bestått relevant ingeniørutdanning, og kan dokumentere ett års praksis fra bergsprengningsarbeid.

Opplæringsboken fås tilsendt fra MEF-skolen.

NB! Det er krav til fagbrev innen ett av anleggsfagene for å kunne ta eksamen som bergsprenger. Dersom du ikke har fagbrev innen fjell- og bergverksfaget, må du i tillegg til fagbrevet også kunne dokumentere to års praksis fra sprengningsarbeid.


Varighet
 • 3 dager.
Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
15.11.2019 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Bergen Påmeldingsfristen er gått ut – kontakt MEF-skolen
22.11.2019 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Sandefjord Påmeldingsfristen er gått ut – kontakt MEF-skolen

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte