< Tilbake

Forberedende kurs for bergsprengereksamen

Kurset gir opplæring i bergsprengningsteori for å ta eksamen som bergsprenger.

Mål

Deltakerne skal:

 • kunne gjennomføre sprengningsarbeidet i virksomheten, slik at arbeidet er i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor sprengningsfagets arbeidsområder.

Delmål

Deltakerne skal:

Kunne:

 • følge aktuelle lover i praktisk sprengningsarbeid.
 • utarbeide bore- og ladeplan for grøfter.
 • anvende forskjellige metoder for risikovurdering.

Ha kunnskap om:

 • avviksbehandling.
 • de forskjellige tennmidlenes funksjoner og bruksområder.
 • nummerering av salver.
 • bergartens bor- og sprengbarhet.
 • brytningsmekanikk.
 • utarbeidelse av bore- og ladeplan for pallsprenging ved hjelp av enkle beregningsmetoder.
 • rystelser, beregning og forbedrende tiltak i henhold til NS 8141.

Kjenne til:

 • de forskjellige typer boreutstyr og hvilke bruksområder dette nyttes til.
 • innholdet i en sprengningsplan.
 • hvem som har ansvaret for utarbeidelse av sprengningsplanen.
 • mastegrop- og synksprengning.
 • tunnelsprengning.

Hvem kan delta?
 • De som går på skolen i dag og skal ta fagbrev innen fjell- og bergverksfaget.
 • De som har bestått fagprøve i fjell- og bergverksfaget.
 • De som har bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggsteknikk enn fjell- og bergverksfaget, og gjennom en særskilt opplæringsbok kan dokumentere to års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid etter at fagbrevet ble utstedt.
 • De som har bestått relevant ingeniørutdanning, og kan dokumentere ett års praksis fra bergsprengningsarbeid.

Opplæringsboken fås tilsendt fra MEF-skolen.

NB! Det er krav til fagbrev innen ett av anleggsfagene for å kunne ta eksamen som bergsprenger. Dersom du ikke har fagbrev innen fjell- og bergverksfaget, må du i tillegg til fagbrevet også kunne dokumentere to års praksis fra sprengningsarbeid.


Varighet
 • 3 dager.
Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
25.10.2019 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Stavanger Påmelding
15.11.2019 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Bergen Påmelding
22.11.2019 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Sandefjord Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte