< Tilbake

Prosjektlederskolen

Hovedregelen er at vi starter opp én prosjektlederklasse oktober/november hvert annet år. Påmelding åpner medio mai.

 

NB! På grunn av stor pågang har vi satt maks antall deltakere til tre pr. bedrift, og MEF-medlemmer vil bli prioritert. Ikkemedlemmer vil først bli tildelt eventuelle ledige plasser etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Pris  2019-2020   - medlemmer 49 500,- ikkemedlemmer 69 500,-   (hotell, dagpakker og reise kommer altså i tillegg)

 

Samlingsdatoer Olavsgård - Skjetten/Lillestrøm

Uke 41 – 08.-11.10.2019

Uke 46 – 12.-15.11.2019

Uke 02 – 07.-10.01.202

Uke 06 – 04.-07.02.2020

Uke 10 – 03.-06.03.2020

Uke 14 –31.03.-03.04.2020 - eksamenssamling

Prosjektlederskolen er rettet mot personer som har, eller i fremtiden er tiltenkt, rollen som prosjektleder.

Mål:

Skolen vil gi kompetanse på følgende områder:

  • Prosjektledelse, planlegging, styring og gjennomføring av flere prosjekter samtidig.
  • Prosjektering av anlegg i tiltaksklasse 1.
  • Planlegging og oppfølging av lønnsomhet på prosjekter.
  • Kontraktsoppfølging og kommunikasjon i gjennomføringsfasen.
  • Fremdrifts- og ressursplanlegging.
  • Innkjøp, logistikk og kontrahering av UE.
  • Styring av totalentreprise.
  • Aktuelle lover, forskrifter og standarder.

Gjennomføring og varighet:

Undervisningen vil følge fasene i et prosjekt – den begynner med tilbudsfasen og ender med reklamasjonsfasen. Skolen arrangeres fra oktober til april, og vil bestå av seks samlinger. Samlingene går over fire dager, primært fra tirsdag til fredag. Den sjette og siste samlingen er en eksamenssamling, hvor også prosjektoppgaven skal presenteres.

Samlingene består av forelesninger, oppgaveløsing og erfaringsutveksling, og blir ledet av forelesere med lang og variert erfaring fra bransjen.

I tillegg til undervisningen på samlingene skal det leveres en prosjektoppgave før skolen avsluttes. Man må påregne omtrent 100 timer arbeid med denne oppgaven.

Skolen avsluttes med en 5-timers eksamen og presentasjon av prosjektoppgaven.

Hvem kan delta?

Prosjektlederskolen bygger direkte på emnene fra MEFs Mellomlederskole, og det er en forutsetning at man har denne eller tilsvarende kunnskap for å kunne delta. Kompetanse fra andre skoler (f.eks. teknisk fagskole) eller kunnskap opparbeidet gjennom erfaring kan være tilstrekkelig forkunnskap.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
08.10.2019 Prosjektlederskolen Lillestrøm Venteliste

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte