< Tilbake

Jus i forbrukerforhold - Avtaler med privatpersoner (forbrukere)

Kurset gir innføring i loven for avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av eierbolig.

Mål

Gjøre deltakerne i stand til å ivareta virksomhetens interesser  i avtaleforhold med forbrukere.


Delmål

Deltakerne skal ha kunnskap om:

  • Bustadoppføringslovas virkeområde og begreper.

  • Hvordan gi et pristilbud og inngå avtale som tilfredsstiller lovens krav.

  • Reglene om vederlagsjustering (endringer og tillegg).

Deltakerne skal kjenne til:

  • Forholdet til håndverkertjenesteloven.

  • Reglene om entreprenørens profesjonsansvar.

  • Reglene om fremdrift og forsinkelse.

  • Reglene om reklamasjon og mangler.


Hvem kan delta?

Kurset er egnet for ansatte i bedrifter som påtar seg oppdrag i privatmarkedet (der oppdragsgiver er forbruker). Eksempel på rolle kan være: Adm. ansvarlig, anleggsleder, formann og daglig leder.

 

 


Varighet
  • 1.dag

Ta med: Deltakermateriell, som sendes pr. e-post ca. en uke før kursoppstart.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte