< Tilbake

Sikkerhet i hverdagen

«Sikkerhet i hverdagen» er en tre-timers workshop som kan gjennomføres over hele landet, kostnadsfritt for bedrifter.

Samlingen setter fokus på bedriftens kultur for sikkerhet, og belyser den enkeltes ansvar ovenfor seg selv og sine kollegaer.

Hva kan du gjøre i ditt daglige arbeid for å unngå uhell?

Temaer i workshopen:

  • Skape gode holdninger og etterleve dem i praksis
  • Er vi tilstede, fysisk og mentalt?
  • Tar vi vare på hverandre?
  • Kultur for åpenhet/ærlighet
  • HMS må ligge i ryggmargen på alle i bedriften
  • HMS er en ferskvare

Sitat fra bedrifter som har gjennomført konseptet:

  1. «Vi fekk ei ny vinkling på HMS-arbeidet med fokusere på det som ikkje er styrt av lover, forskrifter, regler og rutiner. Det har ein egen verdi for oss å få inn ein ekstern part og spesielt det som er bransje relatert» Eli Døving Oksavik, Ulstein betongindustri AS
  2. «Det var veldig nyttig å få fram at HMS og sikkerhet ikke er noe som bare skal være på papiret, men også praktiseres.» Ove Dahl, daglig leder i GDA AS 
  3. «For SL maskin AS er sikkerhet og HMS viktige temaer. Vi jobber målrettet slik at det ikke skal skje uheldige hendelser hos oss. Vi har gjennomført kurset «Sikkerhet i hverdagen» ved to anledninger for å bevisstgjøre de ansatte på hvor viktig dette er. I en av gruppeoppgavene kom vi opp med gode stikkord som fører til at vi tenker sikkerhet. Disse stikkordene ble det laget et oppslag av som i dag henger på veggen.» Randi Stormyr, SL Maskin AS 

MEF-skolen kan også tilby et oppfrisknings workshop på et senere tidspunkt, dersom en ønsker det.

Kontakt mef-skolen@mef.no for å bestille workshop til din bedrift.

Film: Sikkerhet i hverdagen
Filmen er produsert i samarbeid mellom elever og lærere fra Solår videregående skole. I tillegg Arne Turhus og Ole Kristian Espeseth. Produsert av Sheriff Film Company AS.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte