< Tilbake

Bedriftslederskolen

Bedriftslederskolen

MEFs Bedriftslederskole er utviklet med tanke på alle som har, eller er tiltenkt rollen som bedriftsleder i små eller mellomstore (1-30 ansatte) MEF-bedrifter. Hovedområdene i undervisningen er ledelse, økonomi og markedsføring.

Neste skole er planlagt å ha oppstart i januar 2021. Påmeldingen til denne vil være åpen fra august 2020

Mål:

Å kunne

 • Ta lederansvar for grupper, prosjekter, avdelinger og bedriften
 • Utarbeide markedsstrategier og -planer
 • Personaladministrasjon og -utvikling
 • Utarbeide og revidere relevante budsjetter
 • Foreta budsjettkontroll og avviksanalyse
 • Utarbeide relevante kalkyler tilpasset aktuelle problemstillinger
 • Analysere regnskap og utarbeide forslag til tiltak
 • Bruke relevante verktøy for å vurdere ulike investeringer og produktvalg
 • Planlegge- og gjennomføre organisasjonsutvikling

Å ha kunnskap om

 • Bedriftsetablering
 • Kjøpsadferd og markedsplanens innhold
 • Organisasjons-, ledelses- og motivasjonsteori
 • Økonomiske planleggings- og styringsverktøy
 • Regnskapssystemets oppbygging

Å kjenne til

 • Formelle krav ved etablering av bedrift
 • Godkjenning av foretak i henhold til PBL
 • Forretningsplanens innhold
 • Ulike bedriftskulturer
 • Relevante lover og forskrifter for bransjen
 • Etiske og miljømessige problemstillinger for bransjen

Gjennomføring og varighet

Skolen gjennomføres med 3 samlinger á 4 dager, + en todagers eksamenssamling. de tre første samlingene går fra tirsdag-fredag. Starter opp kl 10 på tirsdagen, og avslutter kl 13:30 på fredagen. Samlingene arrangeres denne gangen på Olavsgaard på Skjetten og gjennomføres i januar, februar og mars og avslutning i april.

Hvem kan delta?

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å kunne delta på Bedriftslederskolen, men kjennskap til bransjen og bransjeterminologi er en stor fordel.

 

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte