< Tilbake

Praktisk arbeidsrett

Kurset gir en innføring i viktig regelverk innen arbeidsrett.

Mål

Å gi en grundig og oversiktlig innføring i de sentrale regler en arbeidsgiver må være kjent med. 


Delmål

Deltakerne skal kjenne til:

 • Oversikt over de sentrale lovene i arbeidsforhold
 • Ansettelsesprosesser
 • Arbeidsavtaler
 • Prøvetid
 • Midlertidig ansettelse og vikarer
 • Arbeidstid
 • Kontrolltiltak
 • Fri fra arbeid
 • Sykemeldte arbeidstakere
 • Sikring av dokumentasjon – advarsler
 • Konfliktfylte situasjoner på arbeidsplassen
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers manglende jobbutførelse
 • Avskjed
 • Nedbemanning 

Hvem kan delta?
 • Daglig leder
 • Anleggsleder
 • Formann
 • Administrasjons ansvarlig
 • Personalansvarlig
 • Skogentreprenør

Varighet
 • 8 timer.
Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
24.09.2019 Praktisk arbeidsrett Tromsø Påmelding
08.10.2019 Praktisk arbeidsrett Harstad Påmelding
22.10.2019 Praktisk arbeidsrett Kristiansand Påmelding
06.11.2019 Praktisk arbeidsrett Stavanger Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte