< Tilbake

Praktisk arbeidsrett

Kurset gir en innføring i viktig regelverk innen arbeidsrett.

Mål

Å gi en grundig og oversiktlig innføring i de sentrale regler en arbeidsgiver må være kjent med. 


Delmål

Deltakerne skal kjenne til:

 • Oversikt over de sentrale lovene i arbeidsforhold
 • Ansettelsesprosesser
 • Arbeidsavtaler
 • Prøvetid
 • Midlertidig ansettelse og vikarer
 • Arbeidstid
 • Kontrolltiltak
 • Fri fra arbeid
 • Sykemeldte arbeidstakere
 • Sikring av dokumentasjon – advarsler
 • Konfliktfylte situasjoner på arbeidsplassen
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Oppsigelse på grunn av arbeidstakers manglende jobbutførelse
 • Avskjed
 • Nedbemanning 

Hvem kan delta?
 • Daglig leder
 • Anleggsleder
 • Formann
 • Administrasjons ansvarlig
 • Personalansvarlig
 • Skogentreprenør

Varighet
 • 8 timer.
Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
01.02.2019 Praktisk arbeidsrett Sandefjord Påmelding
25.02.2019 Praktisk arbeidsrett Trondheim Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte