< Tilbake

Prosesskode 1 - grunnleggende kurs

Kurset gir grunnleggende innføring i hovedinndelingen av Håndbok R761 - Prosesskode 1. Håndboken er rettet mot entreprenører som utfører oppdrag for Statens vegvesen.

Mål

Deltakerne skal: Kjenne til hovedinndelingen av Prosesskode 1


Delmål

Deltakerne skal kjenne til følgende:
1.    Bruksområde for Prosesskoden
2.    Oppbygging og redigering av Prosesskoden
3.    Sted- og elementkode
4.    Bruk av Prosesskoden ved tilbud
5.    Hierarkisk oppbygging av prosesser
6.    Forhold til andre dokumenter
7.    Mengdeangivelser
8.    Bruk av Prosesskoden som grunnlag for kostnadsregistrering
9.    Enheter
10. Terminologi
11. Oversikt over prosesser


Hvem kan delta?

-       Alle som regner anbud for prosjekter i regi av Statens vegvesen eller andre som bruker Prosesskoden.
-       Alle som har ansvar for utførelse av jobber hvor Prosesskoden er lagt til grunn.

Eksempel på rolle kan være: Prosjektleder, anleggsleder, formann og daglig leder.

 


Varighet
  • En dag.

Ta med: Deltakermateriell, som sendes pr. e-post ca. en uke før kursoppstart. I tillegg siste utgaven av Håndbok R761 - Prosesskode 1. 

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
30.10.2019 Prosesskode 1 - grunnleggende kurs Sem Påmelding
04.11.2019 Prosesskode 1 - grunnleggende kurs Gardermoen Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte