< Tilbake

Eksamensforberedende kurs for fagbrev i gjenvinningsfaget

Kurset gir teoretisk opplæring i gjenvinningsfagets ulike temaer. 

 

Mål

 

Deltakerne skal kunne bestå den teoretiske eksamen på vg3-nivå.

 

Delmål

Deltakerne skal:

 • kunne motta, vurdere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner.
 • kunne skille farlig avfall fra øvrig avfall og kunne deklarere og sikre dette.
 • kunne løse oppgaver selvstendig.
 • kunne gjøre rede for miljømessige og økonomiske konsekvenser av avfallshåndtering.
 • kunne gjøre rede for ulike sorterings- og behandlingsløsninger.
 • kunne håndtere bygge- og anleggsavfall
 • kunne veilede kunder og leverandører.
 • ha kunnskap om material- og retursystemer og hensikten med disse.
 • ha kunnskap om de ulike avfallstypene, -fraksjonene og -ressursene.
 • kjenne til vareflyten fra avfallsprodusent via mottak og behandling til ulike nedstrømsløsninger.
 • kjenne til ulike former for sluttbehandling av avfall.
 • kjenne til gjenvinningsbedriftens og -operatørenes roller og funksjoner i verdikjeden.
 • kjenne til aktuelle kvalitets- og internkontrollsystemer (HMS).

Hvem kan delta?

 • Alle som ønsker å avlegge eksamen i teoretisk del av fagprøven i gjenvinningsfaget. (VG3 eksamen som privatist) som en del av forberedelsen til å kunne avlegge fagprøve.

  For å få godkjent oppmelding til å avlegge fagprøve kreves bestått teoretisk eksamen, i tillegg til fem års allsidig praksis i faget. Kontakt fylkeskommunen i ditt hjemfylke for nærmere informasjon.

Gjennomføring og varighet

  • 4 samlinger á 2 dager, totalt 64 timer.
  • Oppmelding til eksamen er ditt ansvar og gjøres via www.privatistweb.no Som oftest er dette 15. januar for vår semesteret og 15. september for høst semesteret. Dette kan variere fra fylke til fylke.
  • Ved bestått eksamen kan du melde deg opp til den praktiske delen av fagprøven.
  • Egen innsats mellom samlingene er helt nødvendig.

Kurset er basert på at ALLE benytter PC eller nettbrett, istedenfor ordinær lærebok. Du er derfor avhengig av at du har Microsoft Office installert på maskinen din. Deltakermateriell vil ligge inne på læringsportalen «Moodle»  ca. en uke før kursoppstart.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte