< Tilbake

Sikkerhetskurs for borevogn- og riggfører

Kurset gir, sammen med 40 timer dokumentert praksis, kompetansebevis for borevogn og borerigg.

Mål

Deltakerne skal:

 • ha kunnskap om sikker bruk av borevogner.

Delmål

Deltakerne skal kjenne til:

 • funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på borevogner.
 • viktige kontrollpunkter før, under og etter bruk.
 • betjeningsinnretninger for borevogner.
 • hvordan borevogner skal stilles opp og betjenes riktig og sikkert.
 • anhuking av last på en sikker måte.
 • bruk av løfteredskap på en sikker måte i henhold til valg og brukskontroll.
 • hvordan borevogner skal sikres under transport.
 • arbeidsområdene for borevogner, og vite hvilke forholdsregler som gjelder for faresoner og stabilitet.

Hvem kan delta?
 • Deltagere som har gjennomført sertifisert sikkerhetsopplæring på masseforflytningsmaskiner (32t teoretisk).
 • Borevogn- og riggførere (som borer i dagen).
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta på kurset.

Varighet
 • En dag.

Kurset gjennomføres kun som bedriftsinternt kurs.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte