< Tilbake

Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene

Kurset gir teoretisk opplæring i anleggsmaskinførerfaget, veg og anleggsfaget og fjell- og bergverksfaget. 

 

Mål

Deltakerne skal:

Kunne bestå den teoretiske eksamen på vg3-nivå innenfor ett av følgende yrkesfagområder:

  • Anleggsmaskinførerfaget.
  • Veg- og anleggsfaget.
  • Fjell- og bergverksfaget.

Kurset består av tre felles samlinger (Modul 1) og én samling der man velger å fordype seg i ett fagområde: 2a (Anleggsmaskinfører/veg- og anleggsfaget) eller 2b (Fjell- og bergverksfaget). 

 

Hvem kan delta?

  • Alle som ønsker å avlegge eksamen i teoretisk del av fagprøven innenfor et av fagområdene. (VG3 eksamen som privatist) som en del av forberedelsen til å kunne avlegge fagprøve.
  • For å få godkjent oppmelding til å avlegge fagprøve kreves bestått teoretisk eksamen, i tillegg til fem års allsidig praksis i faget. Kontakt fylkeskommunen i ditt hjemfylke for nærmere informasjon.

 

Gjennomføring og varighet

  • 4 samlinger á 2 dager, totalt 64 timer.
  • Egen innsats mellom samlingene er helt nødvendig.
  • Deltakerne MÅ selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i sitt eget fylke – vanligvis er dette felles via www.privatistweb.no.
  • Husk å melde deg opp til den teoretiske prøven innen de frister som gjelder, og før påmelding til kurset.  Oftest er dette 15. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.
  • Ved bestått eksamen kan du melde deg opp til den praktiske delen av fagprøven.

Kurset er basert på at ALLE benytter PC , istedenfor ordinær lærebok. Du er derfor avhengig av at du har Microsoft Office installert på maskinen din. Deltakermateriell vil ligge inne på læringsportalen «Moodle»  ca. en uke før kursoppstart.

 

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte