< Tilbake

Administrasjonsskolen

Administrasjonsskolen

Deltakerne gis grunnleggende opplæring i effektivisering og systematisering av administrative oppgaver, samt grunnleggende opplæring i KS og HMS. Deltakerne får også innblikk i økonomisk styring av prosjekt og bedrift.
Deltakerne blir dessuten i stand til å ivareta alle formelle plikter, så de kan utgjøre en støttefunksjon for ledelsen, samt bistå prosjektleder og anleggsleder i planlegging og oppfølging av prosjekt.

 

Neste skole er planlagt med oppstart høsten 2020. Påmeldingen til denne vil være åpen fra slutten av mai 2020.


Mål

Deltakerne skal:

 • Kunne etablere gode administrative rutiner og system for registrering, dokumentasjon, rapportering og arkivering.
 • Kunne følge opp bedriftens KS- og HMS-rutiner.
 • Kunne bistå ved utarbeidelse av KS- og HMS-dokumenter, samt oppfølging av pålagt dokumentasjon og rapportering.
 • Kunne ivareta administrative oppgaver knyttet til kunde- og myndighetskrav.
 • Kjenne til metoder og verktøy for økonomistyring, herunder økonomistyring av prosjekt og bedrift.
 • Kjenne til føring av regnskap, lønn og mva., herunder følge opp periodisering av månedlige prosjektregnskap.
 • Kjenne til hvordan foreta fakturering, purring og inkasso.
 • Kunne gi nødvendig støtte i planlegging og oppfølging av prosjekt.
 • Kunne utarbeide rapporter til daglig leder og styret.
 • Ha kunnskap om personalbehandling og arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Kjenne til rollefordelingen mellom administrativt personell, anleggsleder, prosjektleder og daglig leder.
 • Kjenne til utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.
 • Kjenne til markedsarbeid.

Emner

 • Administrative rutiner
 • Lover og forskrifter knyttet til personalbehandling, HMS og Plan- og bygningsloven.
 • Økonomi – sentrale begreper og nøkkeltall, likviditet og oppbygging av regnskap
 • Økonomistyring
 • Markedsarbeid og kundebehandling
 • HMS og personell
 • Oppfølging av offentlige krav
 • Styrearbeid

Hvem kan delta?

 • Administrasjonsmedarbeidere med ansvar og oppgaver knyttet til generelle kontorfunksjoner.
 • Administrativt personell og kontorledere, samt daglige ledere med behov for kompetanseheving i administrative rutiner.
 • Krever ingen spesielle forkunnskaper for å delta, men generell datakompetanse er en fordel.

Varighet og gjennomføring

 • 4 samlinger á 2,5 dager.
 • Oppstart alle samlinger - tirsdag kl. 10, avslutning - torsdag ca kl. 13.
 • Opplæringen vil bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeider og rollespill.
Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte