< Tilbake

Mellomlederskolen

MEF-skolens Mellomlederskole har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggsbransjen, og gir kompetanse på anleggsledernivå. Hovedregelen er at vi starter opp to klasser i oktober/november hver høst. Påmeldingen er åpen fra medio mai. Følg med på mef.no!

NB! På grunn av stor pågang har vi satt maks antall påmeldte pr bedrift til tre, og MEF-medlemmer vil bli prioritert. Ikkemedlemmer vil først bli tildelt ledige plasser etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Neste skoler er planlagt med oppstart i oktober 2019, på Olavsgaard på Skjetten og på Scandic Grand i Tromsø. Påmeldingen til disse klassene åpner i slutten av mai 2019

Pris for mellomlederskolen 2019-2020 er 40 000,- for medlemmer og 60 000,- for ikkemedlemmer.

Samlingsdatoer Olavsgård - Skjetten/Lillestrøm

Uke 41 – 08.-11.10.2019
Uke 46 – 12.-15.11.2019
Uke 02 – 07.-10.01.2020
Uke 06 – 04.-07.02.2020
Uke 10 – 03.-06.03.2020
Uke 14 – 31.03-01.04.2020 - eksamenssamling

Samlingsdatoer Tromsø

Uke 44 – 29.10-01.11.2019
Uke 48 – 26.-29.11.2019
Uke 03 – 14.-17.01.2020
Uke 08 – 18.-21.02.2020
Uke 12 – 17.-29.03.2020
Uke 16 – 15.-16.04.2020 eksamenssamling

Mål:

 • Kunne planlegge, organisere og styre anlegg
 • Kunne kvalitetssikre anleggsprosjekter
 • Kunne lage en HMS-plan og foreta en risikovurdering
 • Få kjennskap til dagens og fremtidens entreprisformer
 • Få kunnskap innen NS 8405, NS 3420 og andre aktuelle standarder
 • Få kjennskap til plan- og bygningsloven med forskrifter
 • Få kunnskap om ressursstyring og ha kjennskap til fremdrifts- og ressursplanlegging
 • Få kjennskap til kalkulasjonsmetoder
 • Få kjennskap til konflikthåndtering
 • Få kjennskap til kommunikasjon og ledelse
 • Få kunnskap innen teambygging og motivasjon

Emner:

 • Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap
 • Fremdrifts- og ressursplanlegging
 • Risikovurdering 
 • Innføring i jus
 • Grunnleggende kontraktsrett
 • Arbeids- og personaljus
 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Kvalitetssikring av anlegg
 • NS 3420
 • Organisasjon og ledelse
 • Anleggsleders rolle
 • Ledelsesteorier
 • Konflikthåndtering
 • Motivasjon og personlig styring
 • Møteledelse og kontraktforhandling
 • Planlegging som styringsverktøy
 • Plan- og bygningsloven
 • Presentasjonsteknikk
 • Prosjektorganisering
 • Riggplanlegging og jobbplanlegging
 • Stressmestring
 • Studieteknikk

Gjennomføring og varighet:

Skolen består av fem samlinger, som hver primært arrangeres fra tirsdag til fredag, og en kort eksamenssamling på to dager. Den siste samlingen inneholder kun repetisjon og eksamen. Undervisningen vil foregå i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesninger, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Samlingene 2-4 innledes med testoppgave fra forrige samling. Mellom samlingene er det hjemmeoppgaver. Deltakere MÅ påregne ca. 3 timers jobbing hver uke hjemme. Det er derfor en forutsetning å ha diskutert dette med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 4-timers eksamen.

Hvem kan delta?

Personer som har eller er tiltenkt rollen som leder av et anlegg

 

 

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
08.10.2019 Mellomlederskolen Lillestrøm Venteliste
29.10.2019 Mellomlederskolen Tromsø Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte