Aktivitetskalender

Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
24.08.2018 Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene Kristiansand Påmeldingsfristen er gått ut – kontakt MEF-skolen
24.08.2018 Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene Tromsø Påmeldingsfristen er gått ut – kontakt MEF-skolen
24.08.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Sandefjord Påmeldingsfristen er gått ut – kontakt MEF-skolen
27.08.2018 Bergsprengningsleder - Ordinært Kurs Skjetten Påmeldingsfristen er gått ut – kontakt MEF-skolen
28.08.2018 Eksamensforberedende kurs for fagbrev i gjenvinningsfaget Ålesund Påmelding
31.08.2018 Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene Bergen Påmelding
31.08.2018 Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene Sandefjord Påmelding
31.08.2018 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Førde Påmelding
03.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Vadsø Påmelding
03.09.2018 Kurs for Teknisk Sprengningskyndig Lillestrøm Påmelding
05.09.2018 Bergsprenger - Oppfriskningskurs Bergen Påmelding
05.09.2018 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Bergen Påmelding
06.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Sogndal Påmelding
06.09.2018 Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse Hammerfest Venteliste
06.09.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Kristiansand Påmelding
07.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Førde Påmelding
10.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Fauske Påmelding
10.09.2018 Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse Tromsø Påmelding
11.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 2 - Ansvarshavende Fauske Påmelding
11.09.2018 Administrasjonsskolen Lillestrøm Påmelding
12.09.2018 HMS for daglig leder Stavanger Påmelding
12.09.2018 Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Sem Påmelding
13.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 3 - Manuell trafikkdirigering Fauske Påmelding
18.09.2018 Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse Førde Påmelding
20.09.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Tromsø Påmelding
20.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Bergen Påmelding
20.09.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Sandefjord Påmelding
21.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Gol Påmelding
25.09.2018 Grunnleggende komprimering Hammerfest Påmelding
25.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 2 - Ansvarshavende Stavanger Påmelding
27.09.2018 Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse Stavanger Påmelding
27.09.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 3 - Manuell trafikkdirigering Stavanger Påmelding
02.10.2018 Jus i entreprisekontrakter - Innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Oslo Påmelding
03.10.2018 Plan- og bygningsloven Kirkenes Påmelding
03.10.2018 Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Stavanger Påmelding
05.10.2018 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Gardermoen Påmelding
08.10.2018 Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse Hommelvik Påmelding
09.10.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Kristiansand Påmelding
09.10.2018 Bergsprenger - Oppfriskningskurs Stjørdal Påmelding
10.10.2018 Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40t) - delvis e-læringskurs Oslo Påmelding
10.10.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Heimdal Påmelding
10.10.2018 Prosesskode 1 - grunnleggende kurs Sandefjord Påmelding
11.10.2018 Grunnleggende komprimering Sandefjord Påmelding
11.10.2018 Jus i tekniske beskrivelser - tolkning av NS 3420 og prosesskoden Gardermoen Påmelding
15.10.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Stavanger Påmelding
16.10.2018 Jus i forbrukerforhold - Avtaler med privatpersoner (forbrukere) Mosjøen Påmelding
16.10.2018 Grunnleggende kalkulasjon Sandefjord Påmelding
16.10.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Egersund Påmelding
16.10.2018 Mellomlederskolen Lillestrøm Venteliste
17.10.2018 Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Sarpsborg Påmelding
17.10.2018 NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende Skei i Jølster Påmelding
19.10.2018 Safety training for operators of earth-moving machinery Gardermoen Påmelding
23.10.2018 HMS for daglig leder Sem Påmelding
24.10.2018 Prosesskode 1 - grunnleggende kurs Stavanger Påmelding
25.10.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Sarpsborg Påmelding
29.10.2018 Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Sandefjord Påmelding
29.10.2018 Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Stavanger Påmelding
30.10.2018 Mellomlederskolen Stavanger Venteliste
31.10.2018 NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende Sandefjord Påmelding
01.11.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Stavanger Påmelding
05.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Kirkenes Påmelding
06.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 3 - Manuell trafikkdirigering Kirkenes Påmelding
06.11.2018 NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende Kristiansand Påmelding
07.11.2018 Jus i tekniske beskrivelser - tolkning av NS 3420 og prosesskoden Tromsø Påmelding
07.11.2018 HMS for daglig leder Rudshøgda Påmelding
08.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Ålesund Påmelding
08.11.2018 Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse Kristiansand Påmelding
09.11.2018 Jus i forbrukerforhold - Avtaler med privatpersoner (forbrukere) Sandefjord Påmelding
09.11.2018 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Tromsø Påmelding
13.11.2018 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Lillestrøm Påmelding
13.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Bergen Påmelding
13.11.2018 Bergsprenger - Oppfriskningskurs Lillestrøm Påmelding
13.11.2018 Jus i tekniske beskrivelser - tolkning av NS 3420 og prosesskoden Stavanger Påmelding
14.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Skei i Jølster Påmelding
15.11.2018 Jus i tekniske beskrivelser - tolkning av NS 3420 og prosesskoden Sandefjord Påmelding
15.11.2018 Grunnleggende kalkulasjon Kristiansand Påmelding
15.11.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Tiller Påmelding
15.11.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Gardermoen Påmelding
16.11.2018 Jus i entreprisekontrakter - Innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Tromsø Påmelding
16.11.2018 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Sandefjord Påmelding
19.11.2018 NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende Sarpsborg Påmelding
20.11.2018 Grunnleggende komprimering Tiller Påmelding
20.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Leknes Påmelding
21.11.2018 NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende Trondheim Påmelding
22.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 2 - Ansvarshavende Bergen Påmelding
22.11.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Molde Påmelding
22.11.2018 Jus i forbrukerforhold - Avtaler med privatpersoner (forbrukere) Fauske Påmelding
23.11.2018 Forberedende kurs for bergsprengereksamen Bergen Påmelding
23.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Sandefjord Påmelding
26.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 2 - Ansvarshavende Kristiansand Påmelding
27.11.2018 Grunnleggende kalkulasjon Trondheim Påmelding
27.11.2018 Jus i entreprisekontrakter - Innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Sandefjord Påmelding
28.11.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 2 - Ansvarshavende Sandefjord Påmelding
04.12.2018 Grunnleggende komprimering Kristiansand Påmelding
05.12.2018 Jus i entreprisekontrakter - Innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Ålesund Påmelding
06.12.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Sandefjord Påmelding
06.12.2018 Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører Steinkjer Påmelding
07.12.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Påmelding
11.12.2018 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 - Arbeid på veg Rudshøgda Påmelding
18.12.2018 Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Trondheim Påmelding

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte