KSMEF - kvalitets- og miljøledelsessystem

Statens vegvesen presiserer i referat fra møte i kontaktgruppen MEF – Statens vegvesen 27. juli 2018, at kravet til kvalitets- og miljøledelsessystem ikke knytter seg til at entreprenørene skal være sertifisert, men at de skal ha et miljøledelsessystem som ISO, EMAS, Miljøfyrtårnet eller tilsvarende. 

Dersom man ikke er sertifisert iht. en av nevnte ordninger må systemet vurderes i forhold til om de er «eller tilsvarende». Entreprenøren må legge frem nødvendig dokumentasjon som SVV trenger for å foreta denne vurderingen. Dokumentasjon må framlegges ved forespørsel fra SVV. 

SVV aksepterer at MEF sin løsning, KSMEF, dekker kravene i ISO 9001:2015 og 14001:2015. Forutsetningen er at bedriften har implementert og etterlever dette. Dokumentasjon må forevises SVV på forespørsel.

Vedlagt følger en veiledning/informasjon om hvordan bedriften skal benytte KSMEF for å tilfredsstille disse kravene. SVV vil ta dette inn i veilederen til kontraktsmalene slik at SVV håndterer dette likt.

Les mer i veiledningen via denne linken. 

For nærmere informasjon kontakt:
Jonny Korsnes
Telefon: 948 11 736
e-post: jonny.korsnes@mef.noKontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte