Sosial dumping - nei takk!

MEF jobber for å forebygge arbeidslivskriminalitet.

Har du mistanke om arbeidslivskriminalitet? Meld inn konkrete forhold til MEF ved næringspolitisk avdeling:
Sjeføkonom Stein Gunnes, tlf 909 86 306.

Les nyhetssak fra 15. februar om ny strategi for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet

Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsvilkår, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnstrukturen.

Sosial dumping

Sosial dumping forekommer når lønn- og arbeidsvilkår i en bransje er betydelig dårligere enn det som er bestemt i en landsdekkende tariffavtale for bransjen og eller i allmenngjorte tariffavtaler. Begrepet er ofte brukt i forbindelse med utenlandsk arbeidskraft som har svært lav lønn, kritikkverdige boforhold og som daglig arbeider flere timer enn det arbeidsmiljøloven gir adgang til.

A-krimsentre i Norge

Består av politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet og er fra 2016  samlokalisert i fem byer; Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Det er et nytt tverretatlig senter for etterretning og analyse som skal skjerpe kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. I tillegg er det i Nord-Norge inngått avtale om et tettere samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

MEF krever

At forbud mot ulovlig kontraktørvirksomhet tas inn i seriøsitetskravene hos de statlige byggherrene samt hos kommuner og fylkeskommuner.

At statlige byggherrer, kommuner og fylkeskommuner stiller tildelingskrav som forbyr utenlandske entreprenører å ha egen bedriftspolicy vedrørende kostnader for reise og kost-losji som avviker fra vanlig prisnivå i markedet.

Hva har MEF gjort så langt

Etablert kontakt med Kripos og A-krimsenterne.

Utarbeidet et CSR-formular (samfunnsansvar) for bedrifter som er bundet av MEFs landsdekkende tariffavtaler.  Erklæring om plikt til å etterleve lønns- og arbeidsvilkår i Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører eventuelt MEFs overenskomst for miljøvirksomheter ved oppdrag for offentlige byggherrer.

Hva skal MEF gjøre videre

Arrangere en workshop med representanter fra medlemsbedrifter, A-krimsenter og byggherresiden.

Lage en liste med «røde flagg» som skal være lett tilgjengelig på nettsidene.


Nyttige linker

Arbeidstilsynet - om sosial dumping

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Difi – nettportal for nyttige verktøy i arbeidet for å forebygge sosial dumpingKontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte